Vil du støtte DBO’s arbejde for brystkræftramte?

Du kan støtte DBO’s arbejde for brystkræftramte på flere måder. Hvis du har eller har haft brystkræft, kan du blive medlem af foreningen. Det koster 250 kr. om året. Du kan melde dig ind via linket her.

Du kan også blive støttemedlem for 200 kr. om året. Det er en mulighed for dig, der ikke selv har eller har haft brystkræft, men som enten er pårørende til en brystkræftramt eller på anden vis er interesseret i at støtte DBO’s arbejde. Du bliver støttemedlem ved at sende en mail til dbo@brystkraeft.dk og skrive i mailen, at du vil være støttemedlem.

Det er også muligt at donere et beløb til DBO’s arbejde uden at være medlem eller støttemedlem. Det gøres ved at indbetale et beløb efter dit valg på DBO’s Mobilepaynummer 25207. Hvis du ønsker dit bidrag offentliggjort på DBO’s hjemmeside over sponsorer, skal det skrives i meddelelsesfeltet. Hvis du ønsker at få fradrag for dit bidrag, og at DBO skal indberette dit fradrag til SKAT, bedes du oplyse dit navn, adresse og CPR-nr. i forbindelse med indbetalingen.

Vi takker på forhånd for din interesse og støtte.