DBO-kreds Vendsyssel skød årets møderække godt i gang

DBO-kreds Vendsyssel indledte d. 10. januar årets møderække med emnet ‘Erfaringer vedrørende senfølger’. Bandagistfirmaet Boisen v/ Poul og Helle Madsen fortalte om forskellige former for kompression og proteser. Der blev også oplyst om nyheder inden for området, især om kompression til brug om natten. Derudover blev der talt om proteser og delproteser. De kom også ind på, hvordan man kan søge om økonomisk støtte til hjælpemidlerne ved kommunerne, noget som bandagistfirmaet gerne er behjælpelige med. Boisen havde medbragt forskellige former for kompression og diverse proteser.

Aftenen bød også på et besøg af Mai-britt Hjortholm, som er suppleant i bestyrelsen DALYFO, Dansk Lymfødem Forening. Mai-britt fortalte kort om DALYFO, som er en patientforening, der arbejder på at hjælpe alle, der har lymfødem.

Der var en stor spørgelyst blandt publikum, og efter oplæg var der tid til fri snak og en tår kaffe. Repræsentanterne fra Boisen og DALYFO var til rådighed for yderligere spørgsmål, hvilket blev flittigt brugt. Der blev også snakket på kryds og tværs og udvekslet erfaringer, da mange af de fremmødte havde lymfødem i forskellige grad. Mange gav ved arrangementets afslutning udtryk for, at de havde fået nye nyttige oplysninger, som forhåbentlig kan hjælpe dem fremover.

Tekst: Lisbet Jensen, DBO-kreds Vendsyssel
Foto: Anna Sick, DBO-kreds Vendsyssel