DBO-kreds Fyn fik god indsigt i opfølgningsprogrammer

DBO-kreds Fyn fik d. 9. januar besøg af overlæge Søren Cold og specialeansvarlig sygeplejerske Elisabeth Ellegaard, som fortalte om de nye opfølgningsprogrammer efter brystkræft. 

Overlæge Søren Cold indledte med nogle tal og forklarede, at der årligt er cirka 4.200 nye brystkræfttilfælde. Heraf er de 200 i såkaldt lavrisikogruppe. 3.700 patienter får en operation og forebyggende behandling. 150 patienter har på operationstidspunktet lokal avanceret sygdom, og endelig er der 150, som har primært udbredt sygdom. Ca. 1.200 patienter oplever tilbagefald. 4.200 patienter tilbydes en eller anden form for opfølgning efter deres behandling. Formålene med opfølgning er:

1. Forbedret overlevelse
2. Rehabilitation, palliation og forebyggelse af komplikationer
3. Opretholdelse af livskvalitet
4. Evaluering af behandlingen
5. Forskning i behandlingseffekt, senfølger og andet

Søren Cold fortalte i forbindelse med punkt 1, at der ikke foreligger evidens for en bedre overlevelse ved ekstra undersøgelser som scanning, røntgen, blodprøver o. lign. Derfor tilbydes disse undersøgelser ikke ved almindelig opfølgning efter brystkræft. Til gengæld er der evidens for, at mammografi kan afsløre en eventuel ny kræftsygdom.

Kvinder, der har fået en brystbevarende operation, tilbydes klinisk mammografi efter 18 måneder. Herefter overgår kvinden til screeningsmammografi. Kvinder, der har fået foretaget fjernelse af hele brystet, tilbydes screeningsmammografi hvert andet år, frem til de fylder 80 år.

I forbindelse med punkt 2 og 3 skal der være en individuel behovsvurdering. Det vil ske i form af et spørgeskema, som kvinden får tilsendt før aftalt møde. Ved mødet gennemgår sygeplejersken svarene sammen med kvinden og finder frem til, om der er relevante behov, der kræver yderligere undersøgelse eller opfølgning. Er der relevante behov, gives der besked til kvindens opholdskommune, der skal iværksætte den hjælp, som afdelingen har fundet nødvendig. Der er stor forskel på, hvad den enkelte kommune tilbyder af forskellige foranstaltninger. Alle har til enhver tid mulighed for via Sundhed.dk selv at undersøge hvilke sundhedstilbud, ens kommune stiller til rådighed.

Tekst: Marie Lykke Rasmussen, DBO-kreds Fyn
Foto: Susanne Geneser, DBO-kreds Fyn