Fokus på opfølgningsprogrammet efter brystkræft

Tidligere i år satte DBO-kreds Hovedstaden fokus på opfølgningsprogrammet efter brystkræft. Kredsen fik besøg af sygeplejerske Julie Thorsted (foto) fra Rigshospitalets Onkologiske afdeling og afdelingssygeplejerske Kirstine Steen Jensen fra Herlevs Onkologiske afdeling.

Kvinderne fortalte, hvorledes de to onkologiske afdelinger i Region Hovedstaden imødekommer Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for opfølgning efter brystkræft. De kom også ind på, at man har indset, der er forskellige behov for indsatser, og at de individuelle opfølgningsplaner afhænger af den enkeltes sygdomssituation og graden af sygdom.  Tidligere anvendte ressourcer til ‘Kontrol’ går nu i stedet til undersøgelse og optimal behandling.

Fælles for begge sygeplejersker var, at de er kommet godt i gang med opfølgningsprogrammet, men de har også indset, at de endnu ikke har fået opbygget faste rutiner i disse opfølgningsprogrammer. De evaluerer derfor jævnligt og forbedrer processen. Det var en rigtig god aften med mange deltagere, og der var god diskussion og spørgelyst.

Tekst: Marianne Johansson, DBO-kreds Hovedstaden
Foto: Lene Knudsen, DBO-kreds Hovedstaden