DBO-kreds Vendsyssel satte fokus på senfølger

DBO-kreds Vendsyssel har gode erfaringer med at samarbejde med blandt andre FOF Vendsyssel og Senfølgerforeningen, når der skal afholdes arrangementer.

Den 4. maj samarbejdede kredsen med Senfølgerforeningen om et arrangement på Brønderslev Bibliotek, hvor over hundrede mennesker lyttede til læge Mogens Munch Nielsen fra Kræftens Bekæmpelse, der orienterede om senfølger efter kræft.

Mogens Munch Nielsen fortalte blandt andet, at flere mennesker end tidligere har senfølger efter kræft, dels fordi flere overlever en kræftsygdom, og dels fordi der er flere ældre i dag, og ældre rammes hyppigere af kræft end unge mennesker. Lægen påpegede, at man skal skelne mellem bivirkninger ved behandling, som forsvinder igen efter endt behandling, og senfølger, som er blivende forandringer. Medvirkende til senfølger er også komorbiditet, som betyder, at kræftpatienter hyppigt også har eller får yderligere sygdomme end kræft.

Publikum fik desuden at vide, at det ikke er alle senfølger, der kan dokumenteres, men derfor er senfølgerne reelle nok for patienten. Træthed er en hyppig senfølge, og det er påvist, at fysisk aktivitet, meditation, yoga og mindfulness kan hjælpe. I løbet af sit foredrag henviste Mogens Munch Nielsen til kommunernes sundhedstilbud samt til diverse hjemmesider, hvor man kan hente viden om senfølger, blandt andre sundhed.dk og cancer.dk.

Læs om DBO-kreds Vendsyssels kommende arrangementer her.

Tekst: Anna Sick, DBO-kreds Vendsyssel
Foto: Britt Nørbak