Derfor skal nogle have behandling udover kirurgi

Vævet indstøbes i paraffin. (Foto: ouh.dk)

Det kan undre, hvorfor nogle brystkræftpatienter skal have behandling udover kirurgi, og andre ikke skal. DBO-kreds Fyn havde derfor inviteret overlæge Anne Marie Bak Jylling, afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital, til at fortælle om sit arbejde og dermed også give et indblik i, hvilke kriterier der afgør, om patienten skal tilbydes en efterbehandling.

Anne Marie Bak Jylling gav et billede af den person, som normalt ikke er synlig for patienterne, der kun møder røntgenlægen, kirurgen og onkologen. Patienterne møder ikke patologen, som kender deres sygehistorie fra MDT-konference og et tæt teamarbejde med røntgenlæger, kirurger og onkologer.

Anne Marie Bak Jylling viste eksempler på  finnålsbiopsi og grovnålsbiopsi,  hvor brystkræftdiagnosen enten be- eller afkræftes. Der blev også vist eksempler på forstadier til kræft og invasiv kræft med og uden immunfarvning og HER2-negative og HER2-positive tumorer. Hun viste også præparatsnit af brystvæv og lymfeknuder og forklarede, at alt væv blive støbt ind i paraffin, samtidig med at der tages snit af frisk væv, som straks fryses ned.

Overlægen forklarede, at der er forskellige kriterier, der afgør, om der skal gives efterbehandling og hvilken. Det drejer sig om:
Alder – herunder menopausestatus
Tumorstørrelse – under eller over 10 mm
Histologi type – duktal, lobulær eller andet
Malignitetsgrad – I, II eller III
Østrogenreceptorstatus – positiv eller negativ
HER- status – positiv eller negativ
Karindvækst
Lymfeknudemetastaser

Det spændende foredrag viste eksempler på den digitale udvikling inden for patologien, hvor man i dag sender billeder og dermed kommunikerer langt hurtigere end tidligere. Alligevel oplever alle patienter den forfærdelige ventetid på prøvesvar. Efter aftenens gennemgang af de mange ekstra undersøgelser, der ofte skal til, er forståelsen nok lidt bedre, for vi er jo alle interesseret i at få de svar, der kan sikre os den bedste og optimale behandling.

Tekst: Marie Lykke Rasmussen, DBO-kreds Fyn
Foto: ouh.dk