Indre fred og harmoni via yoga

Under overskriften ‘Yoga for enhver’ gæstede Diana Brinch Hansen DBO-kreds Sønderjylland for at fortælle om yogaformen Corpus Vitalis’ tre formål.

Det handler om at opleve kroppen som værktøj, at få større kropsbevidsthed og dermed også større kropsbeherskelse, fx en forbedring af kropsholdning. Dernæst handler det om helbredsmæssige positive virkninger, som opstår gennem behagelige stræk, harmoniske bevægelser og bevidste rolige åndedræt. Igennem bevægelserne masseres de indre organer, og de naturlige strømninger i kroppen stimuleres. Kroppens muskler bliver gjort smidige gennem vekselvirkning mellem spænding og afspænding. Desuden kan Corpus Vitalis hjælpe med at opnå indre fred ro og harmoni, at opleve livsglæde og fornyet personlig styrke i dagligdagen.

Efter en grundig forklaring fra Diana Brinch Hansen, deltog alle de medvirkende aktivt i diverse yogaøvelser.

Læs mere om de kommende arrangementer hos DBO-kreds Sønderjylland her.

Foto: Ulla Lynge, DBO-kreds Sønderjylland