Forskningsprojekt vil styrke brystkræftpatienter psykisk

Mikael Birkelund Jensen-Johansen webBedre behandling for brystkræft har betydet stigende overlevelse, men for nogle patienter medfører sygdommen angst og depression. Nu skal et forskningsprojekt udvikle en metode, så sygehuspersonalet kan udpege de psykisk sårbare patienter. Dermed kan det forebygges, at de får psykiske gener.

Brystcentret Holstebro webUndersøgelsen gennemføres på Metodecenter for velfærd i Holstebro. Projektleder Mikael Birkelund Jensen-Johansen siger, at danske kvinder generelt har det psykisk godt efter sygdommen. Men hos en mindre gruppe udvikler en naturlig ængstelse sig til en sygelig angst eller depression.

– Faren er, når de efter en periode med intens behandling med måske både kemoterapi og stråler udskrives og fysisk er raske. Pludselig kan de stå meget alene med deres spekulationer, siger Mikael Birkelund Jensen-Johansen.

Undersøgelsen har til huse på Holstebros afdeling af VIA University College. Projektet udføres i et samarbejde mellem VIA center for Aldring og Demens, VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering og Hospitalsenheden Vest. Forskerne har været i kontakt med en række af de kvinder, som har fået opdaget deres sygdom på Brystcentret på Regionshospitalet Holstebro, der mammografiscreener kvinder fra hele den vestlige del af Region Midtjylland.

Forskerne har interviewet 12 kvinder med brystkræft og sendt spørgeskemaer til andre 100. Svarene viser, at der er en udfordring med, at kvinderne kommer i kontakt med mange forskellige instanser. Måske opdages deres sygdom ét sted, de opereres på et andet hospital og skal have efterfølgende behandling på et tredje sygehus.

De foreløbige resultater viser også, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er vigtig for kvinderne. Bare at komme til frokost af og til under sygemeldingen eller nogle få timers arbejde om ugen kan være med til, at de holder fast i deres job, og det styrker psyken.

Mikael Birkelund Jensen-Johansen er uddannet psykolog. Ifølge ham er det ikke alle psykisk sårbare patienter, der skal henvises til psykolog. Det kan være mere relevant at henvise dem til tilbud hos Kræftens Bekæmpelse, da nogle patienter kan have stor glæde af at mødes med andre patienter.

Tidligere har Mikael Birkelund Jensen-Johansen forsket i, hvordan dagbøger kan hjælpe kvinder med brystkræft. Han har selv oplevet sygdommen hos både en faster og en moster.

Resultaterne af undersøgelsen skal præsenteres på en kongres i Dublin i Irland i juni i år.