Stort fremmøde til foredrag om senfølger

Dorthe Kann Hostrup webDBO-kreds Vendsyssel har afholdt endnu et af sine spændende arrangementer. De har haft besøg af Dorthe Kann Hostrup fra Senfølgeforeningen, der holdt et interessant oplæg med mange gode eksempler på, hvordan senfølger efter kræft kan påvirke hverdagen.

Efter Dorthe Kann Hostrups oplæg var der stor spørgelyst fra deltagerne, og det medførte en god og livlig debat, som med stor tydelighed viste, hvor stort problemet med senfølger er, og hvor stort et behov der er for at tage problemet op, hvilket DBO også gør i 2016.

DBO-kreds Vendsyssel har i år fået stillet et større lokale til rådighed til deres arrangementer, og det var også nødvendigt denne aften, da der mødte 48 deltagere op, hvoraf de ti var mænd.

Læs om DBO-kreds Vendsyssels kommende arrangementer her.

Tekst: Else Nørby, DBO-kreds Vendsyssel