DBO-kreds Fyn fik et indblik i sociallovgivningens ‘jungle’

Socialrådgiver1Som færdigbehandlet brystopereret kender mange følelsen af ikke at være parat til at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Hvilke muligheder har man så ifølge sociallovgivningen?

Det var emnet ved årets første møde i DBO-kreds Fyn d. 13. januar, hvor de fremmødte fik værdifulde oplysninger med hjem.

Socialrådgiver Kirsten Misser fra Onkologisk Afdeling, OUH, fortalte om de rettigheder og muligheder, man har, når sygdommen rammer.

Lovgivningen om udbetaling af sygedagpenge kan inddeles i tre kategorier:
1. Den sygemeldte forventes fuldt raskmeldt inden for 2 måneder fra første fraværsdag .
2. Den sygemeldte forventes raskmeldt senere end 2 måneder efter første fraværsdag, men der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb.
3. Der er ikke en klar forventning om, hvornår den sygemeldte vil være raskmeldt. Samtidigt er der tale om en uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for arbejdsevnen, og/eller den sygemeldte har udfordringer udover sygdommen, som eksempelvis sociale udfordringer.

Undervejs i forløbet sker der en løbende opfølgning af situationen, hvor det er muligt at forlænge fristen. Det er her yderst vigtigt selv at følge med i de udtalelser, kommunen indhenter fra behandlerne. Husk at bede om aktindsigt. Følg din journal på Sundhed.dk og sammenlign med kommunens oplysninger og sig til, hvis der er uoverensstemmelser.

Der var mange gode spørgsmål om blandt andet arbejdsprøvning, fleksjob, førtidspension, efterløn, revalidering, private pensioner og forsikringer, og hvordan man er bedst sikret, og hvordan man bedst kommer videre.

Læs om kommende arrangementer i DBO-kreds Fyn her.

Tekst: Marie Lykke Rasmussen, DBO-kreds Fyn