Indmeldelse i DBO eller støttemedlem

Alle der har eller har haft brystkræft kan optages som almindeligt medlem. Det koster 250 kr. om året.

Alle der ønsker at støtte arbejdet i DBO kan blive bidragsyder. Det koster 200 kr. om året.

Både medlemmer og bidragsydere tilbydes:
* DBO’s publikationer DBObladet og DBOnyt

* Deltagelse i seminarer for specielle grupper med favorable priser for medlemmer (fx ‘Seminar for yngre kvinder med brystkræft’, ‘Senfølgerseminar’ og ‘Seminar for personer med tilbagefald af brystkræft’)

* Mange forskelligartede arrangementer enten arrangeret af patientforeningen DBO eller af én af de lokale DBO-kredse.

* Deltagelse i DBO’s årsmøde og generalforsamling i marts måned

Tilmeld dig DBO:

NB - alle felter skal udfyldes!

Dit fulde navn

Vej & husnr.

Postnummer

By

Din e-mail

Telefon

Diagnoseår

Fødselsår