Genoptræning

Patientforeningen DBO arbejder for, at fysisk genoptræning efter en operation for brystkræft skal være en integreret del af behandling for brystkræft.

En arbejdsgruppe nedsat af Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet følgende anbefalinger for den fysiske genoptræning af brystopererede.

Genoptræning1
Fysioterapeuter Regitse Laumann og Lone Laursen illustrerer udspændingsøvelser for operationsområdet.

Anbefalinger
Før operationen tilbydes en konsultation med en fysioterapeut, hvor der instrueres i enkelte øvelser samt hvilestillinger, som stimulerer de strukturer, som vil blive belastet ved operationen.

1-4 dage efter operationen tilses den brystopererede af en fysioterapeut med henblik på repetition af det allerede udleverede øvelsesprogram samt instruktion i stimulation af operationsområdet og venepumpeøvelser; desuden information om fremtidig træningsplan (holdtræning). Inden udskrivelse fra sygehuset udleveres en genoptræningsplan med henblik på den kommunale indsats.

2-4 uger efter operationen startes holdtræningen ambulant (5-8 gange én gang ugentligt) med øvelser indeholdende: Holdning, balance, bevægelighed, stræk, venepumpe, arvæv, hvilestillinger, progredieret styrketræning samt information om lymfødem.
I det ambulante forløb skal der gives mulighed for individuel behandling, hvor det skønnes nødvendigt.

Før strålebehandling tilbydes individuel kontakt med en fysioterapeut med henblik på at sikre god bevægelighed under stråleterapien og fortsat stimulation af operationsområdet. Den brystopererede gives mulighed for telefonisk kontakt med fysioterapeut ved usikkerhed.

Genoptræning2
Fysioterapeuterne Regitse Laumann og Lone Laursen illustrerer udspændingsøvelser for operationsområdet.

To uger og ligeledes otte uger efter strålebehandling tilbydes individuel kontakt med en fysioterapeut for at sikre optimal, smertefri bevægelighed.

Gældende for ovennævnte genoptræningspakke er, at fysioterapeuten er gennemgående, og at tilbuddet gælder alle brystopererede uanset operationsteknik, antallet af fjernede lymfeknuder og efterbehandling.

Fysioterapeutiske kompetencer
Genoptræningen skal varetages af specialuddannede fysioterapeuter med specialviden om, interesse for og indsigt i de brystopereredes særlige problemstillinger og behandling. Dvs. viden om behandling og efterbehandling af brystkræft, viden om senfølger, viden om og erfaring med at arbejde efter fysioterapeut Kirsten Tørsleffs principper, kvalifikationer til varetagelse af målrettet holdtræning.

DBO dvdTrænings-DVD
DBO har med fysioterapeut Carin Mærsk-Møllers hjælp udgivet en trænings-DVD efter Kirsten Tørsleffs principper. Fysioterapeut Carin Mærsk-Møller har lavet trænings-DVD’en sammen med frivillige brystopererede. Den giver instruktion i god og rigtig træning efter alle de forskellige indgreb, som din brystkræft kan have medført.
Du kan bestille dvd’en ved at overføre 50 kroner til DBO’s bankkonto:
Reg.nr.: 3445
Kontonr.: 4610568696
Husk at skriv at du ønsker trænings-DVD’en tilsendt og til hvilken adresse.

Læs også: Mangelfuld genoptræning har konsekvenser