DBO’s sponsorer

Patientforeningen DBO’s politik for at modtage sponsorstøtte følger et sæt retningslinjer fra Kræftens Bekæmpelse gældende fra 1. januar 2009 om samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter. Herved værner patientforeningen om rollen som uafhængig og legitim repræsentant for vores medlemmer.

DBO har en sund økonomi. Vores daglige drift er finansieret ved hjælp af medlemskontingenterne samt driftstilskud og tilskud til visse aktiviteter fra Kræftens Bekæmpelses afdeling for patientstøtte og lokalindsats og Indenrigs- og Sundhedsministeriets tips- og lottopuljer.

Det er specielle aktiviteter som bestyrelsesmedlemmernes rejseaktiviteter til kongresser i udlandet eller støtte til aflønning af foredragsholdere, vi primært finder sponsormidler til. Hver enkelt sponsoraftale med medicinalindustrien udfærdiges skriftligt og følger ‘Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger’, vedtaget af Lægemiddelindustriforeningen i 2007.

DBO henholder sig således til de retningslinjer, der er udstukket af Lægemiddelindustriforeningen og Kræftens Bekæmpelse samt til retningslinjer udstukket af Europa Donna og EUPATI (European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation). Læs mere om de enkelte retningslinjer her:
Kræftens Bekæmpelses retningslinjer
Europa Donnas retningslinjer
Lægemiddelforeningens retningslinjer
EUPATI’s retningslinjer

 

DBO har i 2018 modtaget støtte fra følgende:

Kræftens Bekæmpelse: 450.000 kr.

Kræftens Bekæmpelse: 117.000 kr. som tilskud til opstart af Forebyggelseskampagne

Roche:  50.000 kr. til nye DBO-foldere og Hjertepudeprojektet

Pfizer: Udlån af Pfizers bannerplads hos netdoktor dk.til en samlet finansiel værdi af 40.000 kr.

Sundheds- og Ældreministeriet: 226.078 kr.  fra Driftspuljen

Bladfonden: 14.800 kr. til støtte til DBObladet

Greve Kommune: 2.000 kr. (§18 midler) til DBO-kreds Roskildes afholdelse af arrangement

 

DBO modtog i 2017 støtte fra følgende:

Pfizer: Udlån af Pfizers bannerplads hos netdoktor.dk til en samlet finansiel værdi af 40.000 kr.

Kræftens Bekæmpelse: 300.000 kr.

Roche a/S: 3.700 kr. til betaling af abonnement på nyhedsbrevet Altinget.dk

Frivilligcenter Helsingør/Skæve Hjerter: 1.936 kr.

Pierre Fabre: 15.000 kr. til afholdelse af DBO’s seminar om tilbagefald

Estée Lauder Denmark: 19.415 kr.

Kræftens Bekæmpelse: 30.000 kr. til afholdelse af DBO’s seminar om tilbagefald

Heinrich og Laurine Jessens Fond: 60.000 kr. til afholdelse af DBO’s seminar om tilbagefald

Sundheds- og Ældreministeriet: 90.000 kr. til afholdelse af DBO’s årsmøde

Stay Female og Tryde Andrés: 3.200 kr.

Amgen: 20.000 kr. til afholdelse af DBO’s seminar om tilbagefald

 

DBO modtog i 2016 støtte fra følgende:

Pierre Fabre Pharma Norden AB: 15.000 kr. til afholdelse af DBO’s seminar om tilbagefald

Novartis: 95.000 kr. til udgivelse af DBO’s temanummer om senfølger

Roche a/s: 18.116 kr. til dækning af bestyrelsens deltagelse i International Exchange Experience for Patient Organizations
i København d. 2.-3. marts 2016

Novartis: 30.000 kr. til afholdelse af DBO’s seminar om tilbagefald

Pfizer: 81.250 kr. til udarbejdelse af folder m.m. som opfølgning på kampagnen ‘Husk børnene når mor får brystkræft’

Carolyn Choate: 1.500$ (cirka 10.000 kr.) der udloddes som små legater til delvis dækning af gebyr for deltagelse i DBO’s årsmøde 2017

Novartis: 30.000 kr. til trykning af omslagsmapper til brystkirurgiske og onkologiske afdelinger

Lions Club Møldrup: 2.900 kr.

Heinrich og Laurine Jessens Fond: 60.000 kr. til afholdelse af DBO’s seminar om tilbagefald

Club 60+: 40.000 kr.

Lions Club Møldrup: 520 kr.

Kræftens Bekæmpelse: 320.000 kr.

 

DBO modtog i 2015 støtte fra følgende:

Roche a/s: 15.000 kr. til dækning af deltagelse i Europa Donna konference i Paris

Pfizer: 393.750 kr. som donation til DBO’s kampagne ‘Husk børnene når mor får brystkræft’

Frivilligcenter Helsingør/Skæve Hjerter: 4.500 kr.

Pierre Fabre Pharma Norden AB: 12.000 kr. til opdatering af hjemmeside

Roche a/s: 50.000 kr. til afholdelse af seminar for kvinder med tilbagefald af brystkræft

Roche a/s: 29.316 kr. som støtte til to personers deltagelse i konferencen International Experience Exchange for Patient Organisations i München d. 2.-4. marts 2015

Frivilligcenter Helsingør/Skæve Hjerter: 7.950 kr.

Novartis: 50.000 kr. til afholdelse af seminar for kvinder med tilbagefald af brystkræft

Pierre Fabre Pharma Norden AB: 6.000 kr. til abonnement på Dagens Pharma

Estée Lauders BCA-kampagne: 37.000 kr. (læs evt. mere her)

Kræftens Bekæmpelse: 330.000 kr.

 

DBO modtog i 2014 støtte fra følgende: 

Galleri Als v/Gitte Als: 280 kr.

Heinrich og Laurine Jessens Fond: 75.000 kr. til afholdelse af seminar for kvinder med tilbagefald.

Holstebro Kommune: 5.000 kr. (§18 midler) til DBO-kreds MidtVest til drift, arrangementer og udflugt.

Struer Kommune: 5.000 kr. (§18 midler) til DBO-kreds MidtVest til drift, arrangementer og udflugt.

Frederiksværk Kommune: 4.000 kr. (§18 midler) til DBO-kreds Nordsjælland til afholdelse af arrangement.

Ralph Lauren: 16.577 kr.

Pierre Fabre: 5.000 kr. til abonnement på Dagens Medicin

Novartis: 16.853 kr. til deltagelse for 2 personer i EBCC-9 i Glasgow

Frivilligcenter Helsingør/Skæve Hjerter: 8.500 kr.

Kræftens Bekæmpelse: 300.000 kr.