DBO-kreds Trekantområdet

Trekantområdet er geografisk set området mellem Vejle Fjord, Kolding Fjord og Lillebælt i det tidligere Vejle Amt med byerne Vejle, Fredericia og Kolding som de mest fremtrædende.

Styregruppen i DBO-kreds Trekantområdet består af:

 

Gitte Laursen
Tlf.:  40 50 78 59
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Susanne Elmelund Sloth
Tlf.:  41 57 02 32
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Lone B. Hansen
Tlf.:  60 17 33 43
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Karen Sundbøll
Tlf.: 20 59 83 81
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Vores kommende arrangementer

 

 

Læs om tidligere arrangementer

Vellykket første arrangement hos DBO-kreds Trekantområdet
DBO-kreds Trekantområdet satte fokus på lymfødem