DBO-kreds Trekantområdet

Trekantområdet er geografisk set området mellem Vejle Fjord, Kolding Fjord og Lillebælt i det tidligere Vejle Amt med byerne Vejle, Fredericia og Kolding som de mest fremtrædende.

Styregruppen i DBO-kreds Trekantområdet består af:

 

Gitte Laursen
Tlf.:  40 50 78 59
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Susanne Elmelund Sloth
Tlf.:  41 57 02 32
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Lone B. Hansen
Tlf.:  60 17 33 43
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Karen Sundbøll
Tlf.: 20 59 83 81
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Vores kommende arrangementer

Tirsdag d. 6. februar kl. 19.00-21.30
Fokus på lymfødem
Hvad er årsagen til lymfødem? Hvad kan der behandlingsmæssigt gøres? Hvad kan jeg som brystkræftramt selv gøre? Få svar på det og meget mere denne aften, hvor der er et kort oplæg fra lymfødemterapeut Anette Speyer fra Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, samt et oplæg omkring træning og forebyggende tiltag ved en fysioterapeut fra Sundhedscenter Kolding.
Aftenen afsluttes med mulighed for at se forskellige armstrømper m.m., der anvendes i forbindelse med lymføde. Med deltagelse af repræsentant fra Sahva, Kolding, samt en repræsentant fra firmaet Livja.
Der vil være mulighed for køb af kaffe og kage til kr. 25,-.
Deltagelse koster ikke noget for DBO’s medlemmer. Din partner er også velkommen.
Sted:  Sundhedscenter Kolding,  Sygehusvej 6,  6000 Kolding

Torsdag d. 12. april kl. 19.00-21.00
Kræft og knogleskørhed
Der ses ofte udvikling af knogleskørhed (osteoporose) i forbindelse med kræftsygdom. Det skyldes først og fremmest de behandlinger, det nogle gange er nødvendige at iværksætte. Det drejer sig for brystkræft først og fremmest om antihormonbehandling. Både de kvindelige og mandlige kønshormoner er knoglestabiliserende, og mister vi dem, har vi stor risiko for et betydeligt knogletab med udvikling af knogleskørhed og efterfølgende lavenergibrud. Specielt rygsammenfald kan være smertefulde og invaliderende. Afdelingslæge Tanja Sikjær fra Aarhus Osteoporoseklinik fortæller om osteoporoseudvikling, risikofaktorer og behandling af osteoporose.
Der serveres kaffe/te og kage i pausen for kr. 25.
Din partner er velkommen.
Sted: Kræftpatienternes hus, Vejle Sygehus, Beridderbakken 9, 7100 Vejle

 

 

Læs om tidligere arrangementer

Vellykket første arrangement hos DBO-kreds Trekantområdet