DBO-kreds Trekantområdet

Trekantområdet er geografisk set området mellem Vejle Fjord, Kolding Fjord og Lillebælt i det tidligere Vejle Amt med byerne Vejle, Fredericia og Kolding som de mest fremtrædende.

Styregruppen i DBO-kreds Trekantområdet består af:

 

Gitte Laursen
Tlf.:  40 50 78 59
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Susanne Elmelund Sloth
Tlf.:  41 57 02 32
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Lone B. Hansen
Tlf.:  60 17 33 43
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Karen Sundbøll
Tlf.: 20 59 83 81
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Vores kommende arrangementer

Mandag d. 12. november kl. 19.00-
Beslutningsstøtteværktøj for nydiagnosticeret brystkræft
Karina Dahl Steffensen, der er overlæge og leder af Center for Fælles Beslutningstagning og Karina Olling, der er projektleder på Center for Fælles Beslutningstagning på Vejle Sygehus, har udviklet et beslutningsstøtteværktøj til kvinder med nydiagnosticeret brystkræft. Hensigten med beslutningsstøtteværktøjet er at klæde kvinder med brystkræft bedre på til at blive inddraget i de beslutninger, der bliver taget omkring deres behandling. Specielt med henblik på beslutning om, hvorvidt man ønsker eventuel medicinsk efterbehandling efter operation eller ej. Hvad er fordele og ulemper ved behandling? Hvordan inddrager man den enkelte patients personlige præferencer? Hvordan træffer man en beslutning sammen med patienten og ikke for patienten?
Kredsen vil også gerne benytte aftenen til at spørge medlemmerne om, hvilke fremtidige tilbud og arrangementer, der efterspørges.
Det er gratis at deltage.
Kaffe/te/kage kan købes for kr. 25,-.
Sted: Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding

Onsdag d. 9. januar 2019 kl. 19.00-
Fokus på Lymfødem
Oplæg om årsag og behandlingstilbud vedrørende lymfødem  v/lymfødemterapeut Anette Speyer, Vejle Sygehus.
Efterfølgende vil der blive mulighed for at se og høre om lymfødemhandsker og andre produkter.
Det er gratis at deltage.
Kaffe/te/kage  kan købes for 25 kr.
Sted: Vejle  – nærmere oplysninger følger hurtigst muligt

 

Læs om tidligere arrangementer

Vellykket første arrangement hos DBO-kreds Trekantområdet
DBO-kreds Trekantområdet satte fokus på lymfødem
Senfølgerforedrag hos DBO-kreds Trekantområdet blev et tilløbsstykke