Brystproteser

Amoena protese2 webI dbobladet nr. 40 behandlede vi de problematikker, flere af vores medlemmer desværre har oplevet omkring brystproteser.

Efter Socialministeriets udsendelse af Bekendtgørelse nr. 1078, er der i nogle kommuner opstået tvivl om tolkning af Serviceloven. Det drejer sig om frit valg af leverandør ved køb af særlige personlige hjælpemidler herunder brystproteser, kompressionsærmer m.m.

Socialministeriet har i en meddelelse på ministeriets hjemmeside dateret 9. januar 2011 præciseret følgende:
“Når der er tale om særligt personlige hjælpemidler, der alle er oplistet i servicelovens § 112, stk. 3, kan borgeren, såfremt han eller hun ikke ønsker at benytte kommunens leverandør, selv vælge leverandør af hjælpemidlet.”

Amoena protese6 webUdgiftsdækningen er som hidtil: Vælger man at handle hos en anden leverandør end den, som kommunen har indgået leverandøraftale med, får man udgifterne refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør.

Læs om tilskud til brystproteser hos Kræftens Bekæmpelse her.

Artikel om frustration omkring protesebevilling kan læses her.