Britt Norbak

DBO-kreds Sydsjælland er skudt godt igang

DBO-kreds Sydsjælland er blevet skudt godt i gang igen. Efter at have været nedlagt i nogle år, er kredsen vendt tilbage med fornyet styrke og dejlige frivillige kræfter. Onsdag d. 14. marts havde kredsen besøg af DBO’s tidligere formand, Randi Krogsgaard. Hun viste filmen ‘Når mor får brystkræft’ og fortalte derefter om alle de forskellige […]

Læs mere

DBO deltog i temaaften om kræft

DBO var med, da Faxe Sundhedscenter i februar afholdt en temaaften om kræft. Der var to foredrag: ‘Alternativ behandling, cannabis og kræft’ ved Nanna Cornelius, projektleder for alternativ behandling hos Kræftens Bekæmpelse, og ‘Behøver det gå mænd så dårligt med kræft?’ ved Svend Aage Madsen, der er forskningsleder på Rigshospitalet. Før og efter de spændende foredrag […]

Læs mere

Hvad er mindfulness?

Torsdag den 1. marts havde DBO-kreds Aarhus og Prostatakræftforeningen PROPA i Østjylland inviteret psykolog, cand. psych. og ph.d-stipendiat Eva Rames Nissen til at fortælle om mindfulness. Det blev en spændende aften, hvor alle fik en indføring i teori og forskning inden for mindfulness. Eva Rames Nissen forklarede, at mindfulness bunder i en buddhistisk livsfilofi med […]

Læs mere

DBO indkalder til møde: Utilstedeligt at henvise til ressourcemangel

Siden midten af 2014 er mere end 70.000 kvinder i hovedstadsområdet blev indkaldt for sent til brystkræftscreening. Alligevel har Region Hovedstaden valgt ikke at informere de berørte kvinder om forsinkelsen og erstatningsmuligheder, hvis det viser sig, at de har brystkræft. Det tager DBO meget alvorligt. Specielt fordi det har vist sig, at regionen bruger ressourcemangel […]

Læs mere

Region slipper for at betale erstatning til brystkræftramte

Region Hovedstaden slipper for at betale erstatning til de kvinder, der blev for sent indkaldt til mammografi og senere fik konstateret brystkræft. Det har en landsretsdom fastslået. Landsretten har godtaget Regionen Hovedstadens forklaring om, at forsinkelsen skyldes mangel på ressourcer. Og så er regionen ikke erstatningsansvarlig, fastslår dommen, der følger afgørelser i Patienterstatningen og Ankenævnet […]

Læs mere

DBO-kreds Trekantområdet satte fokus på lymfødem

DBO Kreds-Trekantområdet har afholdt endnu et velbesøgt arrangement. Denne gang en temaften om lymfødem, hvor lymfødemterapeut Anette Speyer fra Vejle Sygehus gav et spændende oplæg om lymfesystemet og årsagen til lymfødem. Hun kom også med relevante oplysninger om behandling af lymfødem, der varetages af lymfødemterapeuter på hospitalerne. Anette Speyer fortalte desuden, at man ved mistanke […]

Læs mere

Mange faktorer kan føre til kemohjerne

I det nye nummer af DBObladet fortæller psykolog og ph.d. Ali Amidi, der har forsket i kemohjerne i mange år, at man kan lide af såkaldt kemohjerne, selv om man ikke har fået kemoterapi. Via sit arbejde hos Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykolog på Aarhus Universitetshospital har han været tilknyttet flere forskningsprojekter om kemohjerne, og han […]

Læs mere

DBO har fået endnu en lokalkreds

Det er en stor glæde, at DBO har fået endnu en lokalkreds, og dermed er oppe på ni kredse fordelt over hele landet. Vi håber, at I vil tage godt imod DBO-kreds Sydsjælland, der efter et par års pause er tilbage på fuldt blus. Bag kredsen står Vivi Riis-Nielsen, Jeanette Jonsson, Bente Olsen og Mimi Petersen. DBO-kreds […]

Læs mere

DBO-kreds Vendsyssel fik svar på spørgsmål om medicinsk efterbehandling

DBO-kreds Vendsyssel har haft besøg af overlæge og onkolog Lars Stenbygaard fra Aalborg Universitetshospital. Han fortalte de over 50 fremmødte om muligheder for efterbehandling efter operation for brystkræft. Lars Stenbygaard gennemgik både mulighederne for kemoterapi, strålebehandling og medicin, og  han gav et godt indblik i, hvor mange parametre, der afgør, hvad der er den bedst […]

Læs mere

Hvordan påvirker brystkræftramte kvinders livsstil deres prognose?

Temaet på DBO’s årsmøde d. 17.-18. marts er: ‘Mit liv med brystkræft. Hvordan kan jeg bedst muligt tage ansvar for mit liv?’ Et af de spørgsmål, der bliver behandlet på årsmødet er, hvordan brystkræftramtes livsstil kan påvirke deres prognose. Det sker om søndagen, hvor Anja Olsen fra Kræftens Bekæmpelse holder oplæg om at tage vare […]

Læs mere