Ansøgning til DBO-arrangement

Du kan få økonomisk støtte fra patientforeningen DBO til at lave et arrangement i dit lokalområde.

Hvis du gerne vil invitere lokale DBO-medlemmer til en foredragsaften, hyggeligt samvær, udveksling af erfaringer eller andet, er du velkommen til at søge økonomisk støtte.

DBO kan hjælpe med at dække udgifter som fx:

• Honorar til en foredragsholder
• Foredragsholders transportudgifter
• Portoudgifter til invitationer

Alle DBO-medlemmer er velkomne til at søge støtte ved at kontakte DBO’s sekretariat.

Patientforeningen DBO
c/o Randi Krogsgaard
Østre Paradisvej 35
2840 Holte