Cannabis – den nye smertebehandling

(Fra DBO-bladet, nr. 56) Efter forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft, er det blevet lovligt for kræftpatienter at få udskrevet cannabis hos lægen. Ifølge en smertelæge kan såvel kræftpatienter som kroniske smertepatienter i flere tilfælde opleve en bedre effekt af cannabis end af store doser morfin.

Siden januar 2018 har Danmark haft en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Det kan fx være tørrede plantedele i pulverform, som kan indtages gennem olier, te eller dampe. Formålet med den 4-årige forsøgsordning er at give patienter, der ikke har haft gavn af godkendt medicin, en lovlig mulighed for at afprøve behandling med cannabis. Cannabisprodukter har vist en klar effekt hos nogle sclerosepatienter, epilepsipatienter og patienter med neuropatiske smerter. Flere kræftpatienter har også meldt ud, at cannabis kan virke kvalmestillende og afhjælpe deres smerter.
Anna Birthe Bach er uddannet speciallæge i anæstesiologi og arbejder på Smerteklinikkerne i København. Hun har kun behandlet et beskedent antal patienter med cannabis, fordi forsøgsordningen først trådte i kraft i 2018, men hun har 40 års erfaring i at behandle smertepatienter og er overbevist om, at der vil være såvel kræftpatienter som kroniske smertepatienter, der kan opleve en god effekt af cannabis.

– Såvel kræftpatienter som kroniske smertepatienter kan døje med mere end smerter. De kan også have kvalme og et generelt dårligt befindende, og cannabis kan dæmpe kvalmen, øge deres velbefindende og dermed bevirke, at patienterne ser lidt lysere på tilværelsen, udtaler Anna Birthe Bach.

Hvordan måles effekten?

Men hvordan måler man, om cannabis virker, og hvordan undgår man, at patienterne ikke bliver afhængige af cannabis?

– Vi evaluerer ud fra en skala, der måler patienternes smerteintensitet, søvnkvalitet, funktionsniveau og livskvalitet. Vi ser blandt andet, at cannabis kan gøre patienterne mere selvhjulpne, at de føler sig mere uafhængige og fx selv kan vaske sig og komme i tøjet, og at de får lyst til at komme mere ud. Det er meget befordrende for deres livskvalitet. Det er korrekt, at man kan blive afhængig af cannabis, men det kan man også af morfin, hvor op til 25 procent af patienterne bliver afhængige, siger Anna Birthe Bach

– Hvad angår cannabis, er der især to aktive stoffer, man taler meget om, nemlig THC og CBD. THC er et psykoaktivt stof, der kan gøre os høje, og det kan være problematisk, både for patienten og de pårørende. Stoffet CBD dæmper virkningen af THC. Der er en synergi i de to stoffer. De understøtter hinanden, og næsten alle de cannabismidler, vi bruger, indeholder en kombination af de to stoffer. Men det er også muligt at få cannabisolie, der kun har det ene eller det andet stof.

Ifølge hende er en cannabisbehandling meget individuel, både dosering og behandlingsperiode afhænger af det enkelte sygdomsforløb, og der skal også tages højde for, om patienten får andre smertestillende midler.
– Cannabis virker forskelligt på os, fordi vores psyke og tarmsystem er forskellige. Det, der virker på én patient, virker måske ikke på en anden. Cannabis fås som tabletter og cannabisolie, men det er også muligt at få cannabiste eller en mundspray med cannabis, siger Anna Birthe Bach:

– Et typisk behandlingsforløb varer tre-fire måneder hos os. Der går cirka seks-otte uger, før medicinen er korrekt ’stillet ind’, og vores mål er altid at forsøge udtrapning efter seks måneder, medmindre der er tale om en terminal patient. Det er under alle omstændigheder vigtigt at have for øje, at patienten skal have mindst mulig effektive dosis, ikke mindst på grund af risiko for bivirkninger.

Bivirkninger og prisniveau
Som nævnt er det muligt at blive afhængig af cannabis, men ifølge Anna Birthe Bach er bivirkningerne ved cannabis færre og mildere end ved andre smertestillende midler.
– Cannabis kan gøre patienten virkelighedsfjern og træt, uanset om produktet indeholder THC eller CBD. Nogle oplever muskeltræthed eller svimmelhed, og det er ikke godt, for så vil patienten typisk sidde mere stille. Vi ser helst, at cannabis gør patienten mere aktiv. Andre bivirkninger ved cannabis kan være hovedpine, hjertebanken og humørsvingninger.

Da forsøgsordningen med medicinsk cannabis gælder i fire år, er det i skrivende stund stadig muligt at få udskrevet produktet hos egen læge eller få en henvisning til en speciallæge, der udskriver cannabis. På Smerteklinikkerne i København har de dog ikke oplevet, at patienterne er kommet susende efter cannabis, efter det er blevet lovligt.

– Cannabisbehandling er dyrt. Det kan koste i omegnen af 30-100 kr. om dagen, alt efter hvor store doser man skal tage. Det kan blive en ekstra regning på 3.000 kr. om måneden, og det er ikke alle, der har råd til det, konstaterer Anna Birthe Bach. Hun er generelt tilhænger af, at vi bruger så lidt medicin som muligt, og hun er klar over, at der blandt læger er forskellige holdninger til cannabis.

– Vi smertelæger er måske lidt mere ’modige’, fordi vi har stor erfaring med andre smertelindrende midler. Vi er opmærksomme på, at vi ikke ved alt om cannabis, men fordi vi har oplevet mange patienter, hvor de etablerede smertelindrende midler ikke har hjulpet, har vi brug for at tro på, at der kommer noget nyt og bedre på markedet. Vi bevarer vores sunde fornuft og en sund portion skepsis over for cannabis, men jeg er sikker på, at det vil få en plads i smertebehandlingen, udtaler hun.

Anna Birthe Bach gæster DBO’s årsmøde 2019, hvor hun holder foredrag om ikke-medicinsk og medicinsk behandling af kroniske smerter – herunder omtale af cannabis.

Tekst: Britt Nørbak

Læs hele artiklen i det nye nummer af DBO-bladet her

 

 

2 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *