Nu har du mulighed for at gøre en forskel i DBO’s bestyrelse

Ved DBO’s generalforsamling den 16. marts 2019 skal der i forbindelse med årsmødet være nyvalg til flere bestyrelsespladser og formandsposten i DBO.

I DBO er vi ca. 2.500 medlemmer. Vi søger kandidater til bestyrelsesarbejdet blandt disse medlemmer. DBO’s bestyrelse udstikker rammerne for foreningens mangeartede tilbud, der bl.a. omfatter DBO’s visioner, planlægning og afholdelse af landsdækkende medlemsarrangementer, synliggørelse af DBO og samarbejde med lokalkredsene og eksterne samarbejdspartnere.

DBO er medlem af Europa Donna, hvor der årligt arrangeres fælles europæiske uddannelsestilbud og konferencer.

DBO afholder årligt 4-6 bestyrelsesmøder, og det er muligt at deltage via videomøde. Har du lyst til at bidrage som bestyrelsesmedlem i en periode på to år eller mere, så hold dig ikke tilbage. Nye bestyrelsesmedlemmer vil blive introduceret og få et erfarent bestyrelsesmedlem som mentor. Der kræves ikke specifikke forudsætninger for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er dig og din interesse i at være med til at gøre en forskel.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 40 50 78 59 og høre nærmere om bestyrelsesarbejdet.
Gitte Laursen, fungerende formand DBO