Den vigtige kommunikation mellem læge og patient

Torsdag den 1. november satte DBO-kreds Aarhus sammen med Prostatakræftforeningen PROPA fokus på kommunikationen mellem patienten og sundhedsvæsenet. Med sin store erfaring, både personligt og som underviser af medicinstuderende i kommunikation med patienter, stillede DBO’s tidligere formand, Randi Krogsgaard (foto), skarpt på dialogen mellem patient og læge/sundhedsvæsen.

Når en patient og en læge mødes, mødes to forskellige verdener. Lægen har typisk forestillinger på forhånd om patientens virkelighed og relationer, mens vi som patienter kommer ind til lægen fra vores virkelige verden med alt det, der foregår i vores liv. Lægens kommunikation kan bygge på antagelser og forestillinger om patienten, og patienten kan reagere ved at blive handlingsorienteret i forhold til det derhjemme.

Randi Krogsgaard forklarede, at en god dialog kræver en indsats både fra lægen og fra patienten. Det kræver en dialog, hvor lægen ser patienten som en individuel person med en sygdom. Det er vigtigt, at lægen er nærværende og tager patientens udsagn alvorligt. Men det kræver også en del fra patientens side, bl.a. at patienten er nærværende og giver lægen den korrekte informationen, så lægen kan danne sig det rigtige billede af tilstanden. Det kræver lydhørhed fra såvel læge som patient, og patienten skal tage ansvar og give lægen informationer, der gør det muligt at stille diagnosen.

Tekst: Karin Abrahamsen, DBO-kreds Aarhus
Foto: Esther Grau Andersen, DBO-kreds Aarhus