Forsøg med immunterapi mod brystkræft skaber håb

Lektor i molekylær kræftforskning Morten Gjerstorff

De nuværende immunterapier, der kan behandle eksempelvis modermærkekræft og lungekræft, virker desværre ikke lige så godt på brystkræftceller. Det vil et nyt forskningsprojekt lave om på. Håbet er at finde en effektiv hjælp til kvinder med fremskreden brystkræft, hvor sygdommen har spredt sig til andre organer.

Projektet udføres af et forskerteam på Syddansk Universitet ledet af lektor i molekylær kræftforskning Morten Gjerstorff. Forskerne har i mange år arbejdet med de mekanismer, der styrer T-cellernes evne til at bekæmpe kræftcellerne. I forskningsprojektet om fremskreden brystkræft vil de undersøge virkningen af et nyt stof SGI-110. Det skriver cancer.dk.

Under en kræftsygdom sker der nogle forandringer i de proteiner, der findes i cellerne. Når T-cellerne opdager disse ændringer, kan de gå til modangreb på kræftcellerne, som det blandt andet sker ved modermærkekræft. Men ved brystkræft sker der færre af de forandringer i proteinerne, som T-cellerne kan genkende, og de har derfor sværere ved at bekæmpe kræftcellerne.

Da T-cellerne har afgørende betydning for effekten af immunbehandling af kræft, er det nødvendigt at finde en måde, hvorpå man kan forbedre deres evne til at genkende kræftcellerne. Forsøg med SGI-110 har vist, at det nye stof kan hæmme en bestemt type enzymer i kræftcellerne og derved gøre kræftcellerne lettere at finde for T-cellerne.

– Med den immunterapi, som vi tester, vil vi først bruge SGI-110 til at svække kræftcellerne og gøre dem genkendelige for immunforsvarets T-celler, siger Morten Gjerstorff. Derefter trækker vi T-celler ud af mennesker og giver dem et kunstigt gen, som gør dem i stand til at finde kræftcellerne og bekæmpe dem, når vi sender dem ind i kroppen igen, fortæller Morten Gjerstorff.

I første omgang testes behandlingen på mus. Når resultaterne fra museforsøgene er klar, og forskerne kan beskrive de mulige effekter og bivirkninger af behandlingen, fortsætter forsøget til næste fase, hvor behandlingen testes hos et antal kvinder med fremskreden brystkræft. Forventningen er, at forskerne er færdige med projektet om tre-fire år – inklusive de kliniske tests med kvindelige patienter.

Foto: Facebook