Atter strid om brystkræftscreening

Et nyt dansk-norsk studie konkluderer, at det er forbedret behandling og ikke screening, som har gjort, at færre kvinder dør af brystkræft. Det nye studie omfatter alle 30-90-årige norske kvinder, der udviklede brystkræft mellem 1987 og 2012. Studiet viser, at brystkræftdødeligheden faldt lige så meget i gruppen af ikke-screenede kvinder som blandt en screenet gruppe, nemlig med 20%. Derfor konkluderer forskerne, at det ikke er mammografiscreeningen, som får flere til at overleve brystkræft, men derimod forbedret behandling som kemobehandlinger, operationsteknikker og behandlingstidsfrister.

I Jyllands-Posten siger Kræftens Bekæmpelses cheflæge, Niels Kroman, og professor Elsebeth Lynge fra Københavns Universitet, at de fortsat er fortalere for screening. De mener ikke, at det dansk-norske studie er så solidt som et andet nyt studie fra Københavns Universitet, som konkluderer, at brystkræftscreening nedsætter dødeligheden.

DBO følger anbefalingerne om at deltage i screeningsprogrammet. Jyllands-Posten bringer da også en artikel om Bente Dahl (foto) fra DBO-kreds Hovedstaden, der fortæller, at hun er overbevist om, at brystkræftscreening reddede hendes liv.

Sundhedsstyrelsen vil på baggrund af de modsatrettede konklusioner tage det danske screeningsprogram op i det rådgivende udvalg for de nationale screeningsprogrammer.

Læs mere hos Jyllands-Posten her.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler også brystkræftscreening. Læs mere her.