Højesteret afviste erstatningskrav for forsinket mammografi

Advokat Søren Kroer

En kvinde i Region Hovedstaden, der blev indkaldt for sent til en undersøgelse for brystkræft, har ikke krav på erstatning. Det afgjorde Højesteret tirsdag d. 28. august.

Kvinden fik en mammografiscreening med 38 dages forsinkelse i forhold til screeningsintervallet, fordi Region Hovedstaden var presset af mangel på ressourcer. Det viste sig senere, at kvinden havde udviklet brystkræft, og hun blev opereret og fik kemoterapi. Hun krævede efterfølgende erstatning, fordi hun mente, at en rettidig undersøgelse kunne have sikret, at kræftknuden var blevet opdaget tidligere.

Højesteret skulle ikke tage stilling til, om den forsinkede screening havde medført en forværring af kvindens sygdom, men alene om forsinket screening på grund af ressourcemangel kunne medføre erstatning efter reglerne om erstatning for patientskader. Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at de ressourcemæssige hindringer for rettidige indkaldelser til mammografi under den forebyggende folkeundersøgelse ikke var omfattet af reglerne om erstatning for patientskader.

– Det er svært at forstå, at argumentet om mangel på ressourcer kan gøre regionen ansvarsfri, når politikerne har sat penge af til formålet. Hvis man i erstatningssammenhæng anerkender argumentet om begrænsede ressourcer, som man så bliver ansvarsfri med, frygter jeg, at vi vil se det brugt langt mere, også når det gælder andre sager om patientskadeerstatning, siger kvindens advokat, Søren Kroer.

Region Hovedstaden har tidligere anslået, at 432 kvinder, der er blevet screenet for sent, har udviklet brystkræft. Flere af DBO’s medlemmer er berørt af sagen, og DBO følger stadig sagen tæt. Selv om Højesteret har talt, reagerer og agerer politikerne i disse dage på afgørelsen. DBO samarbejder med advokat Søren Kroer, og hvis du eller en af dine pårørende er berørt af sagen, er du velkommen til at kontakte Søren Kroer på  på tlf.: 71 99 29 29 eller sk@kroerfink.dk