Nyt pakkeforløb for brystkræft

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nye kræftpakkeforløb for brystkræft og lungekræft. De nye pakkeforløb skal stadig sikre, at patienterne får et forløb uden unødig ventetid. De skal også understøtte sammenhængen i hele forløbet og sikre plads til mere individuelle og behovsbaserede valg af udredning, behandling og rehabilitering. Som noget nyt er der til hvert pakkeforløb lavet en kort folder til patienter og pårørende med introduktion til de forskellige dele af forløbet.

Hvert kræftpakkeforløb indeholder nu også det tidligere opfølgningsprogram, så der kommer fokus på hele forløbet fra mistanke om kræftsygdom til tiden efter kræftsygdommen.

Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør Jesper Fisker hilsner de nye pakkeforløb velkommen:

– Patienter i kræftbehandling kan have helt forskellige ønsker og behov. Det er derfor meget positivt, at de nye kræftpakkeforløb understreger sammenhæng i hele forløbet, og at der løbende i forløbet skal foretages en vurdering af patientens behov for fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle understøttende tiltag på sygehus, i almen praksis eller fra kommunen, siger Jesper Fisker og roser, at det i de nye pakkeforløb understreges, at ethvert valg af behandling skal ske i fælles beslutning mellem læge og patient.

Kræftens Bekæmpelse håber, de nye pakkeforløb vil give et øget fokus på senfølger og efterforløbet, der kan vare mange år efter afslutningen af behandling på sygehuset.

DBO’s formand Eva Bundesen har på DBO’s vegne været med i revisionen af kræftpakkeforløbet, og hun er meget tilfreds med resultatet.

– Jeg er særlig tilfreds med, at der i kræftpakkeforløbet nu skal kigges på det hele menneske i opfølgningen. Det er positivt, at der er kommet fokus på, hvordan vi patienter har det, når vi er færdigbehandlet, og at der skal laves en individuel plan for hver patient, så vi ikke bare bliver sendt ud i mørket, når vi er færdigbehandlet. DBO har længe kæmpet for den vigtige patientinddragelse, og det har været en god oplevelse at være med som patientorganisation i forbindelse med udarbejdelsen af det nye pakkeforløb. Samarbejdet mellem Kræftens Bekæmpelse, DBCG og Sundhedsstyrelsen har været meget positivt og konstruktivt, og DBO er glad for at have fået sat sit fodaftryk i så vigtigt et forløb.

Foto: cancer.dk og Britt Nørbak