DBO blev synliggjort på Folkemødet

Gitte Laursen (t.v.) og Lis Kuntz (t.h.)

DBO var i år repræsenteret på Folkemødet ved bestyrelsesmedlem Lis Kuntz og næstformand Gitte Laursen. I samarbejde med andre patientforeninger, der samarbejder med Kræftens Bekæmpelse, bemandede DBO Patientforeningernes telt, hvor alle frit kunne komme og høre om vores arbejde og få råd og vejledning. Lis og Gitte fik også uddelt mange nye DBO-foldere og en revideret børnefolder.

Når DBO ikke havde vagter i teltet, deltog foreningen ved mange events og dialogmøder med sundhedsfaglig og kræftrelateret relevans. Blandt andet arrangementerne “Medicinsk canabis – Mirakelkur eller helt ude i hampen?”, “Kræftbehandling øverst på dagsordenen”,“Kom videre efter brystkræft”, “Et sundhedsvæsen tæt på borgerne, hvad skal der til?” og “Forskningens værdi når sygdommen rammer”.

Gitte Laursen ved mikrofonen

Fredag deltog DBO ved et lukket dialogmøde over emnet: ”Hvordan giver vi flere patienter mulighed for at deltage i klinisk forskning”. Her deltog en række andre foreninger. Der var indlæg fra en forskningssygeplejerske fra Medicollet, Patientforeningen Lungekræft og DBO, hvor Gitte Laursen holdt et vedkommende oplæg. Herefter var der en god debat rund om bordet.

Paneldebatten ‘Livet efter kræft – ikke kun et spørgsmål om at overleve’.

Lørdag havde DBO fokus på afviklingen af Patientforeningernes eget debatmøde: “Livet efter kræft – ikke kun et spørgsmål om at overleve”. Det var et yderst velbesøgt debatmøde – mange deltagere måtte tage plads uden for teltet, fordi alle pladser var fyldt op. Debatmødet  bød på konstruktive indlæg fra debatpanelet bestående af Jette Skive, rådmand og formand for KLs Sundheds- og Ældreudvalg, Peer Larsen, Regionsrådsmedlem/Danske Regioner, Bo Rix, Kræftens Bekæmpelse, Axel Pedersen, Fmd for PROPA og Susanne Dietzl fra Senfølgerforeningen. Desuden var der gode input og spørgsmål fra de fremmødte mødedeltagere. Mødet blev styret af en veloplagt Lykke Friis, præsident for Kræftens Bekæmpelse.

Inden der blev pakket sammen om søndagen, nåede DBO’s repræsentanter også at netværke med de øvrige patientforeninger, samarbejdspartnere og faglige organisationer. Lis og Gitte tog derefter hjem efter at have løst opgaverne med at bidrage til synliggørelse af DBO, at sætte yderligere fokus på vigtigheden af at høre patienternes stemme og en anerkendelse af hvor nødvendigt det er.

Tekst: Næstformand Gitte Laursen
Foto: Næstformand Gitte Laursen og Lis Kuntz