DBO deltog i europæisk brystkræftkonference

Netop hjemvendt fra den europæiske brystkræftkonference (EBCC) 2018, vil vi gerne videregive lidt af den viden, vi blev beriget med på konferencen.

EBCC konferencen afholdes hvert andet år. Den er arrangeret i et samarbejde mellem ECCO, European Breast CanCer Organisation, og Europa Donna, en fælles europæisk brystkræftsammenslutning, hvor DBO er medlem.

Konferencen bød på mange sessioner, blandt andet med de seneste forskningsresultater inden for brystkræft. Nogle af de vigtigste hovedlinjer fra konferencen var, at der arbejdes meget med genanalyser og hvilke behandlingsmetoder, der er bedst i forhold til de forskellige kræfttyper. Det har stor indflydelse på de behandlingsmetoder, der i dag benyttes, hvor der i flere tilfælde kan tilbydes operation, uden at hele brystet fjernes.

Den megen forskning på området betyder, at der sikres evidens for resultaterne, hvilket er til gavn for patienterne. Den fælles europæiske/internationale vidensdeling blandt fagfolk og Europa Donna deltagere betyder, at der kan arbejdes med fælles europæiske mål og standarder – ikke blot til gavn for os i Danmark, men for brystkræftramte i hele Europa.

Konferencen blev afholdt kort efter DBO’s årsmøde. Det var positivt at opleve, at de emner og den viden, vi fik på vores årsmøde, var helt i tråd med den nyeste forskning inden for brystkræftområdet. En af sessioner omhandlede ‘MDT – Multidisciplinary Team in the Real World’ svarende til noget af indholdet i Erik Jacobsens oplæg på DBO’s årsmøde.

Europa Donna afholdt to sessioner om emnerne ECIBC, European Commission initiative in Breast Cancer, og Advocacy of MBC, Metastatic Breast Cancer. Europa Donna vil fremover sætte øget fokus på metastatisk brystkræft, ikke kun vedrørende behandlingstilbud, men i høj grad også vedrørende livskvaliteten.

Med Europa Donna som medarrangør af konferencen betyder det, at DBO er en del af en fælles europæisk organisation, der er med til at sætte brystkræft på den politiske dagsorden – også i EU.

DBO’s deltagelse på konferencen var muliggjort via sponsormidler fra Europa Donna.

Tekst og foto: Næstformand Gitte Laursen, DBO