Vær opmærksom på dine tænder, hvis du får knoglestyrkende medicin

Nogle brystkræftpatienter med knoglemetastaser behandles med knoglestyrkende medicin i høje doser som et led i kræftbehandlingen. Desværre har det vist sig, at knoglestyrkende medicin kan øge risikoen for såkaldt ‘død kæbe’ (osteonekrose).

‘Død kæbe’ kan vise sig ved, at der kommer smerter eller hævelse i over- eller underkæben og ved, at der kan ses blottet knogle. Symptomerne på ‘død kæbe’ opstår typisk efter nogle måneders til års behandling, og risikoen øges med behandlingens varighed. Symptomerne kan også opstå meget hurtigt efter behandlingsstart. Det skønnes at mellem 5-10% af kræftpatienter, der får knoglestyrkende medicin i høje doser, vil få dette problem. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på symptomer fra kæbe, tænder og mundhule i forbindelse med behandling med knoglestyrkende medicin.

Den knoglestyrkende medicin kaldes fx bisfosfonater eller denosumab og gives som injektion eller som tabletter. Hvis det er muligt, bør dårlige tænder behandles af egen tandlæge, inden behandlingen med knoglestyrkende medicin startes. Det er vigtigt, at du som kræftpatient fortæller din tandlæge, at du får knoglestyrkende medicin. Du bør gå regelmæssigt til tandlæge cirka hvert halve år og medbringe din medicinliste i forbindelse med tandbehandling. Der er en særlig risiko i forbindelse med tandudtrækning og lignende indgreb. Ved tandudtrækning og lignende skal du henvises fra din egen tandlæge til behandling på en kæbekirurgisk afdeling på sygehuset. Du bør ikke få indsat tandimplantater, når du er i behandling med knoglestyrende medicin i høje doser. Hvis du har tandprotese, skal du være særligt opmærksom på tryksår, som kan give problemer fra kæben.

Heldigvis er der gode behandlingsmuligheder. Behandlingen foregår på en kæbekirurgisk afdeling på sygehuset, og langt de fleste patienter får et godt behandlingsresultat.

Det næste nummer af DBObladet bringer en artikel om, hvordan kemoterapi og medicinpræparater kan påvirke mund, svælg og tænder.