Hvad er mindfulness?

Torsdag den 1. marts havde DBO-kreds Aarhus og Prostatakræftforeningen PROPA i Østjylland inviteret psykolog, cand. psych. og ph.d-stipendiat Eva Rames Nissen til at fortælle om mindfulness. Det blev en spændende aften, hvor alle fik en indføring i teori og forskning inden for mindfulness.

Eva Rames Nissen forklarede, at mindfulness bunder i en buddhistisk livsfilosofi med vægt på filosofi, da religion ikke er en del af det. En filosofi, der bygger på, at man kan lære at have et bevidst nærvær. Det nye er, at man kan inddrage mindfulness i forskellige psykologiske behandlinger, og at metoden kan bruges i forbindelse med kræftforløb.

Eva Rames Nissen fortalte desuden, hvordan ni grundholdninger kan hjælpe, så man lærer at tillade sig selv at tænke over spørgsmål uden at forfølge dem i detaljer, for på den måde at give spørgsmålene en plads, hvor de ikke styrer livet. Det drejer sig også om at få brudt tankernes negative spiral, inden den får magt.

Undervejs i øvelserne bevæger man sig rundt i ‘Den kognitive diamant’ over fire hovedområder: Tanker, følelser, krop og adfærd. Områderne påvirker hinanden gensidigt og hænger sammen med vores opfattelse.

I løbet af den hyggelige og informative aften blev deltagerne introduceret for to gode mindfulnessøvelser. Der er ingen forkert måde at udføre dem på, da formålet er at øge bevidstheden om ens egen krop og dens signaler.

Tekst: Karin Abrahamsen, DBO-kreds Aarhus
Foto: Esther Grau Andersen, DBO-kreds Aarhus