DBO indkalder til møde: Utilstedeligt at henvise til ressourcemangel

Siden midten af 2014 er mere end 70.000 kvinder i hovedstadsområdet blev indkaldt for sent til brystkræftscreening. Alligevel har Region Hovedstaden valgt ikke at informere de berørte kvinder om forsinkelsen og erstatningsmuligheder, hvis det viser sig, at de har brystkræft. Det tager DBO meget alvorligt. Specielt fordi det har vist sig, at regionen bruger ressourcemangel som undskyldning og desuden vælger at undlade at informere de berørte kvinder om, at de bliver indkaldt for sent.

Udtalelser til Jyllands-Posten fra Region Hovedstadens koncerndirektør Svend Hartling viser med al ønskelig tydelighed, hvad holdningen er til disse kvinders rettigheder om indkaldelse og information.

– Region Hovedstaden har ikke informeret de kvinder, der for sent er blevet tilbudt en tid til screeningsundersøgelse i 4. screeningsrunde (maj 2014 til juli 2016, red.)… En orientering til alle kvinder, der er indkaldt for sent, kan derfor alene skabe utryghed, udtaler koncerndirektøren i Jyllands-Posten d. 28. februar 2018.

DBO mener, at det er helt utilstedeligt, at disse kvinder ikke engang har fået mulighed for at få den viden. Det halter alt for meget, og det er ikke godt nok blot at henvise til ressourcemangel gennem så mange år. De berørte kvinder har end ikke fået tilbudt at få deres mammografi et andet sted end i Region Hovedstaden.

Der verserer lige nu en prøvesag, som er sendt videre til Højesteret. DBO følger sagen nøje, da den kan få alvorlige konsekvenser for retten til erstatning, hvis den tabes. Hele systemet med ret til patienterstatning er netop baseret på, at vi som patienter kan få erstatning for den skade, der er opstået grundet hospitalers fejl eller utilsigtede hændelser.

I sager som denne udmærker DBO sig ved at byde ind med støtte og hjælp. Vi afholder et fyraftensmøde onsdag den 7. marts kl. 17.00 i København. Advokat Søren Kroer deltager og fortæller om sagsforløb i sådanne situationer. Alle, der ønsker mere viden om deres rettigheder, er velkomne til at deltage. Du kan læse mere om arrangementet her og tilmelde dig gratis her.

At være med til at agere og reagere i sager som den omtalte, er én af de opgaver, DBO’s bestyrelse varetager med støtte fra lokalkredsene. Det er nødvendigt at arbejde frivilligt og yde en indsats, så foreninger som vores kan fungere. I den forbindelse skal der lyde en opfordring til DBO’s medlemmer om at melde sig som bestyrelsesmedlemmer. Foreningen mangler nemlig fire nye bestyrelsesmedlemmer.

Har du lyst til at være med til cirka fem årlige bestyrelsesmøder samt at deltage i relevante aktiviteter som seminarer, samarbejdet i Norden og samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, hører vi meget gerne fra dig. Hvis du har erfaring med markedsføring, branding eller bogholderi, er det også kompetencer, vi efterspørger. Eller hvis du fx har lyst til at lave et arrangement for yngre kvinder med brystkræft, vil vi også meget gerne høre fra dig.

DBO’s formand Eva Bundesen kan kontaktes på tlf.: 22 40 44 57, hvis du vil vide mere.