Knæk Cancer penge skal bekæmpe senfølger efter brystkræft

36 millioner kroner fra årets Knæk Cancer-indsamling skal bruges på tre nye senfølgeenheder samt et partnerskab mellem de tre senfølgeenheder og andre relevante aktører, der skal hjælpe de mange patienter, der lever med fysiske eller psykiske følger af deres kræftbehandling.

Den ene senfølgeenhed skal forske i senfølger efter brystkræft. Den skal ligge på Aarhus Universitetshospital og ledes af professor og overlæge Peer Christiansen (foto). Rigtig mange kvinder døjer nemlig med fysiske og psykiske senfølger efter deres behandling. På denne enhed skal der indsamles viden, så man tidligt kan finde de kvinder med senfølger, som har brug for behandling, samt skaffe et overblik over, hvad der findes af forebyggelse og behandling, som har en dokumenteret effekt, så kvinderne kan få tilbudt den rette hjælp.

– Alle tre senfølgeenheder har samme mål: at indsamle viden systematisk og tilbyde bedre behandling. Og så skal de være landsdækkende. Vi har allerede mødtes og lagt en fælles strategi. Planen er, at vi skal mødes jævnligt og koordinere vores viden og erfaringer, så det kan komme patienter i hele Danmark til gode. Vores håb er, at der med tiden kan komme flere klinikker med tilknyttede forskergrupper rundt om i landet, og at vi også kan inspirere andre uden for Danmarks grænser, siger Søren Laurberg.