Opdatering: Grundet stor interesse er der nu åbnet for deltagelse for kvinder i hele landet til spændende projekt

Læge Martin Sollie og overlæge og Ph.D. Camilla Bille

Fedttransplantation anvendes allerede til behandling af strammende arvæv. Ofte fortæller patienterne efterfølgende, at det samtidig har haft en god effekt på deres smerter. Der findes et par mindre studier, som understøtter dette, men der foreligger endnu ikke tilstrækkelig viden om, hvorvidt fedttransplantation kan nedsætte kroniske smerter eller ej.

Derfor har lægerne på Plastikkirurgisk Afdeling på Odense Universitets Hospital opstartet et nyt projekt. Projektets formål er at undersøge, om fedttransplantation sammen med løsning af arvæv kan anvendes til behandling af kroniske smerter i bryst og armhule efter brystkræftbehandling.

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Halvdelen af deltagerne får foretaget arvævsløsning med fedttransplantation, og den anden halvdel, kontrolgruppen, får kun foretaget arvævsløsning. Deltagerne vil være uvidende om, hvilken behandling de har modtaget, indtil afslutning af projektet.

Alle deltagere følges i seks måneder efter operation, hvorefter resultatet vurderes ved hjælp af spørgeskemaer og klinisk undersøgelse. Hvis det ved projektets afslutning viser sig, at fedttransplantation har en betydelig effekt på smerter, vil alle i kontrolgruppen efterfølgende blive tilbudt fedttransplantation.

Kvinder, der er opereret for brystkræft med fjernelse af brystet, og som oplever smerter i operationsområdet, på bryst og eller i armhulen, kan deltage i projektet. Projektet udgår fra Region Syddanmark, men er nu, grundet stor interesse, åbent for kvinder fra hele landet. Såfremt du ønsker uforpligtende information om deltagelse i projektet, er du meget velkommen til at deltage i en af de planlagte informationsaftener. Tilmelding sker til projektansvarlige sekretær Mette Thingholm på Mette.thingholm@rsyd.dk eller på tlf: 65 41 43 26.

De projektansvarlige er: Læge Martin Sollie, overlæge og Ph.D. Camilla Bille, overlæge og Ph.D. Jørn Bo Thomsen og overlæge og professor Jens Ahm Sørensen.