Opfølgningsprogrammet ‘MitHelbred’ er målrettet brystkræftpatienter

‘MitHelbred’ er et nyt opfølgningsprogram for brystkræftpatienter. Her lærer patienterne blandt andet at blive opmærksomme på, hvilke symptomer de skal reagere på i forhold til senfølger eller tilbagefald, så de hurtigt kan blive henvist til undersøgelser eller behandling hos læge eller andre sundhedsprofessionelle.

I alt vil 500 kvinder med brystkræft fra Region Sjælland blive inviteret til at deltage i ‘MitHelbred’. De får et personligt forløb, hvor en kræftsygeplejerske lærer dem at tyde kroppens symptomer. Sygeplejersken taler også med dem om de fysiske og psykiske problemer, de måske oplever efter deres behandling. Gennem spørgeskemaer bliver kvinderne med jævne mellemrum spurgt, om de har fået nye symptomer, som kan være tegn på, at sygdommen er vendt tilbage. Sygeplejersken vurderer dernæst, om kvinden skal ses af en læge eller eventuelt henvises til undersøgelser eller behandlinger.

– Vi håber, at deltagerne bliver bedre rustet til at tyde kroppens signaler. Vi har en forventning om, at det vil gøre dem bedre i stand til at håndtere senfølger efter behandlingen, og at det vil mindske risikoen for psykiske senfølger som for eksempel angst og depression, siger Lena Saltbæk fra Kræftens Bekæmpelse, som er en af dem, der står i spidsen for det nye forsøg.

Forskerne undersøger også, om kvinderne bliver bedre i stand til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, og om programmet gør det muligt at opdage det endnu tidligere, hvis sygdommen vender tilbage – og, vigtigst af alt, at forløbet ikke forringer overlevelsen.

Læs hele nyheden hos cancer.dk her.