Vigtig afgørelse: Enke får erstatning efter afdød mands forsinkede kræftdiagnose

I 2016 modtog advokat Søren Kroer DBO’s ærespris, fordi han gør en forskel for patienter, der er kommet i klemme. Det gælder både, når det handler om erstatning, forsikring, strafferet og de tilstødende sagsområder. Et glimrende eksempel på Søren Kroers arbejde fik den bedst tænkelige retsmæssige afslutning, da en afgørelse i Østre Landsret d. 22. maj gav en enke medhold i, at hun har krav på erstatning efter sin afdøde mand.

Manden døde i 2010 af sin grundsygdom, som var kræft. Undervejs i et langvarigt sygdomsforløb overså Odense Universitetshospital symptomer på en ny kræftform. Diagnosen blev fire måneder forsinket, er det blevet slået fast. I det efterfølgende forløb har både ankenævnet og byretten lagt stor vægt på, at den forsinkede diagnose ikke var årsag til mandens død. Han døde af sin oprindelige kræftsygdom. Af den grund var enken ikke berettiget til erstatning for tab af forsørger, blev det først vurderet. Men i Østre Landsret var to ud af tre dommere uenige. Loven må forstås sådan, at der ikke skal ske en reduktion af erstatningen alene begrundet i, at manden måtte forventes at dø af sin grundlidelse kort tid efter tidspunktet for skaden.

Landsretten gør ifølge kvindens advokat Søren Kroer op med en fast praksis, som myndighederne har anvendt i mange år.
– Hidtil har man sagt, at der ikke skal gives erstatning i sager om fremrykket død. Altså hvor en korrekt behandling ville have gjort, at man kunne have levet lidt længere. Sagen gør samtidig op med patientskademyndighedernes praksis på området, og det betyder, at DBO’s medlemmer nu vil kunne søge genoptagelse for de medlemmer, som har haft en patientskade, men hvor man ikke har villet anerkende dødsfaldet på grund af, at patienten uanset ville være afgået ved døden af grundlidelsen. Det er min opfattelse, at der kan være tale om rigtig mange sager, hvor man sædvanligvis alene har givet et varigt mén på 5 eller 10% (for en psykisk bevidsthed om forringet prognose), og som nu skal have fuld dødsfaldserstatning. Det vil sige, at i alle sager hvor en patientskade medførte et fremrykket dødsfaldstidspunkt, og hvor patienten uanset ville dø af grundlidelsen, kan man nu få fuld dødsfaldserstatning, forklarer Søren Kroer.

DBO’s medlemmer kan gratis kontakte advokat Søren Kroer på tlf.: 71 99 29 29 eller sk@kroerfink.dk og modtage råd og vejledning i forhold til en eventuel patientskadesag. Læs mere her.