Kræft, kriser, kærlighed og kommunikation

mand-taenker-webDBO-kreds Aarhus havde d. 21. september i samarbejde med Prostatakræftforeningen PROPA i Østjylland inviteret psykolog Line Neustrup til at holde et foredrag om kræft, kriser, kærlighed og kommunikation.

line-neustrup-web
Psykolog Line Neustrup

På en god og informativ måde gav Line Neustrup publikum indsigt i, hvordan kræft påvirker mennesker uanset køn, og hvordan kræft altid er en uønsket forstyrrelse i et ellers planlagt og relativt velordnet liv. Man får en ny påtvungen rolle som kræftpatient, og der er mange forskellige reaktioner ved diagnosen som angst, usikkerhed, ensomhed, vrede, nedtrykthed, tårer, kampgejst og tanker om døden.

Kræft rammer også parforholdet og resten af familien. Pårørende observerer udefra og skal ofte have nye roller. Det kan være som ‘praktisk gris’, den syges advokat, og bindeled til venner og familie. Det er hårdt, og den pårørende kan komme i et limbo og føle sig nødsaget til at sætte sine egne behov til side, da det er kræftpatienten, det er ‘synd for’.

Psykolog Line Neustrup forklarede også, at kønnene typisk tackler problemerne vidt forskelligt. Kvinder kan have behov for at tale h-e-l-e tiden. Mænd har ofte brug for at være alene, og det er ikke en afvisning eller et fravalg, blot den måde mænd ofte tackler problemerne på. Man kan derfor være nødt til at give det modsatte af, hvad man selv har brug for i parforholdet.

Den syge kan få dårlig samvittighed over at bringe sygdom og sorg ind i familien/parforholdet, men psykologens konklusion var, at man har brug for at være fælles om det, og man skal huske at sige ‘os’ og ‘vi’. Hun understregede, at man skal lære at leve med nye, fælles vilkår i familien/parforholdet.

Læs om DBO-kreds Aarhus’ kommende arrangementer her.

Tekst: Karin Abrahamsen, DBO-kreds Aarhus