DBO’s æresprismodtagere

2017
Overlæge Erik Hugger Jakobsen og hans forskningsteam, Vejle Sygehus.
Prisen blev tildelt, fordi Erik Hugger Jakobsen og hans forskningsteam forbedrer patientforløbet og brystkræftbehandlingen, blandt andet ved at benytte en test, der tidligt kan spore tilbagefald af HER2-positiv brystkræft.

 

 

 

Søren Kroer web

2016

Advokat Søren Kroer.
Søren Kroer blev tildelt æresprisen, fordi han gør en forskel for patienter, der er kommet i klemme. Det gælder både, når det handler om erstatning, forsikring, strafferet og de tilstødende sagsområder.

 

 

 

JosinaBergsoe web2015
Fonden A Race Against Breast Cancer, herunder bestyrelsesformand Josina Bergsøe.
Prisen blev givet, fordi DBO gerne vil give bestyrelsen et velfortjent skulderklap for dens store frivillige arbejde med at samle penge ind til brystkræftforskning.
(Foto: Sif Meincke)

 

 

 

Anders Bonde3 web2014
Professor og speciallæge i onkologi, Anders Bonde Jensen, Aarhus Universitetshospital.
Blev tildelt prisen fordi han på empatisk vis formidler saglig information på en letforståelig måde, og fordi han har stor forståelse for, at mennesker, der får tilbagefald af deres kræftsygdom, har brug for en specialindsats.

 

 

 

Karen Veien12013
Karen Veien, Aalborg.
Fortjener prisen for sit utrættelige arbejde for brystkræftpatienter og for sin store indsats
som tidl. formand for DBO og tidl. ansv. chefredaktør for dbobladet.
Karen Veien er desuden tildelt et æresmedlemskab af DBO.

 

 

 

Luna Hvid2012
Designer Luna Hvid, København.
Modtog prisen for sit arbejde med at skabe og designe
hovedbeklædning til kvinder i kemoterapi.

 

 

 

Ann Knoop2010
Onkolog Ann Knoop, Odense Universitetshospital.
Fordi hun foruden at være en flittig forsker og vellidt behandler på onkologisk afdeling i Odense også er en god formidler over for såvel yngre kolleger som patienter.

 

 

 

Birgitte Bruun2009
Patolog Birgitte Bruun, Herlev Hospital.
Modtog prisen for sit flotte arbejde med at forbedre diagnostikken på brystkræft og for ivrigt at undervise i sin kunnen og på den måde udbedre kendskabet til den vigtige diagnostik.

 

 

 

Henning Mouritsen2007
Onkolog Henning Mouritsen, Rigshospitalet.
Fordi han har ydet et stort nationalt og internationalt bidrag til den forskning, der har effektiviseret brystkræftbehandling.

 

 

 

Etta Cameron2006
Sangerinde Etta Cameron.
Fordi hun har brugt sit liv, der har budt hende meget modgang, til at udstråle en smittende livsglæde, der har inspireret mange.

 

 

 

Walter Schwartz2005
Radiolog Walter Schwartz, Mammografiscreeningsenheden ved Odense Universitetshospital.
Modtog prisen fordi han med sit store personlige engagement har sikret en lang række kvinder muligheden for at blive screenet for brystkræft.

 

 

 

Marie Overgaard2004
Onkolog Marie Overgaard.
Modtog prisen for sit arbejde med strålebehandling, der har ført til en væsentlig reduktion af dødeligheden af brystkræft.

 

 

 

Lis Løfberg2003
Direktør Lis Løfberg, firmaet Amoena.
For sit arbejde gennem 25 år med at udvikle og tilpasse brystproteser. Et arbejde der har stor betydning for brystopereredes følelse af kvindelighed.

 

 

 

Kirsten Tørsleff2002
Fysioterapeut Kirsten Tørsleff.
Modtog prisen for udviklingen af et banebrydende øvelsesprogram for brystopererede.

 

 

 

 

Mogens Blichert-Toft2001
Mammakirurg Mogens Blichert-Toft, Rigshospitalet.
Som tak for hans mangeårige virke for at forbedre den kirurgiske behandling af brystkræft i Danmark.

 

 

 

 

Anne Pedersen2000
Den nyoprettede Mammakirurgiske afdeling på Ringsted Sygehus.
På billedet ses overlæge Anne Pedersen.